Priser

Hos AgriFyn tilbydes et årligt abonnement (1/8- 31/7). Det årlige abonnement dækker telefonrådgivning, kørsel, AgriFyn Mark-mail og Mark-SMS service. Abonnementet fastlægges ud fra ejendommens areal:

0 - 25 ha  1600 kr.
25 - 100 ha 2200 kr.
over 100 ha 2800 kr.

Ønsker man ikke at benytte sig af muligheden for at tegne abonnement opkræves betaling for udført arbejde efter medgået tid. Der faktureres pr. påbegyndt kvarter.
Ved ansøgning om Enkeltbetaling opkræves 20 kr/ha (for min. 25 ha og max. 350 ha) + tidsforbrug.

AgriFyn's timepris er for perioden 1/7 2022 – 30/6 2023: 870 kr. pr. time.

Jordprøver:
125 kr pr. standardprøve + tidsforbrug til udtagning, kommentering og korttegning.

Husdyrgødningsanalyser
Laboratorium 500 kr. pr. prøve
Agrosmåling 225 kr. pr. prøve

Alle priser er excl. moms.
Betaling 14 dage netto.

 

Natur