Priser

Hos AgriFyn tilbydes et årligt abonnement (1/8- 31/7). Det årlige abonnement dækker telefonrådgivning, kørsel, AgriFyn Mark-mail, Mark-SMS service og tilbud om 1 times Før-høst-besøg. Abonnementet fastlægges ud fra ejendommens areal:

0 - 25 ha  1600 kr.
25 - 100 ha 2200 kr.
over 100 ha 2800 kr.

Ønsker man ikke at benytte sig af muligheden for at tegne abonnement opkræves betaling for udført arbejde efter medgået tid. Der faktureres pr. påbegyndt kvarter.
Ved ansøgning om Enkeltbetaling opkræves 15 kr/ha (for min. 30 ha og max. 300 ha) + tidsforbrug.

AgriFyn's timepris er for perioden 1/7 2019 – 30/6 2020: 820 kr. pr. time.

Jordprøver:
125 kr pr. prøve + tidsforbrug til udtagning, kommentering og korttegning.

Husdyrgødningsanalyser
Laboratorium 500 kr. pr. prøve
Agrosmåling 225 kr. pr. prøve

Alle priser er excl. moms.
Betaling 14 dage netto.

 

Natur